Forskningsresultat (2005 – 2010)


Kontakta oss

Forskningen kring så kallade flytande organiska ämnen, allmänt känt som volatile organic compounds (”VOC:s”) påbörjades efter en första vetenskaplig rapport om dess användbarhet i cancerdiagnostik (6). Målet var att utforska om det runt ovarialcancervävnad förekommer specifika VOC:s som i framtiden kunde användas inom diagnostik.

Tre viktiga studier genomfördes med två specialtränade hundar. Resultatet av alla tre studier var slående och publicerades internationellt år 2008, 2010 respektive 2013 (8,9,10). Studierna visade följande:

1) Human äggstockscancer omges av en specifik lukt (”VOCs”) som är just organspecifik.

2) VOC:s från ovarialcancer kan särskiljas från VOC:s som förekommer kring normal äggstocksvävnad samt kring andra cancerformer.

3) Dessa specifika VOC:s förekommer i relativ hög koncentration även i patienternas blod.

4) Karakteristiska VOC:s finns i blodet hos patienter med halvmaligna så kallade borderlinetumörer samt även vid tidiga stadier av invasiv cancer.

5) VOC baserad diagnostik är överlägsen övriga i sjukvården använda metoder.