Framtida utvecklingsarbete (2018 -)


Kontakta oss

1) En flexibel konstruktion av instrumentet gör det möjligt att i ett senare skede använda det för att diagnosticera andra cancerformer. Det finns publicerade resultat som visar att bröst-, lung- och prostatacancer utsänder några av de VOC:s som vi fann hos ovarialcancer. Vi planerar att utforska dessa möjligheter. Utvecklingsarbetet kommer delvis baseras på studier som sker tillsammans med kliniker som hanterar och behandlar nämnda diagnoser samtidigt som det krävs ett tekniskt utvecklingsarbete vilket VOC Diagnostics kommer att genomföra på egen hand.

2) En så kallad genomförbarhetsstudie planeras att starta nu i juni. Den planerade studien kommer att vara en objektiv, extern validering av tidigare erhållna resultat. Även en bedömning av de nya testernas framtida kliniska användbarhet kommer att göras.

3) Efter att ovannämnda studie är genomförd, uppskattningsvis senvåren 2020 planeras en mera omfattande, multicenterstudie för att utforska möjligheter för en bättre sjukdomsanpassad användning av instrumentet. Här kommer testerna att relateras till olika klinikopatologiska fynd som den individuella patienten har.

Sammanfattningsvis planerar vi att under närmaste åren genomföra flera nationella och internationella studier för att vara förberedda användning av metoden (testen OC Detect) först på svenska och sedan på internationella marknaden.