Marknad


Kontakta oss

Ovarialcancer (äggstockscancer) är en av de mest förekommande cancerformerna bland kvinnor och utgör 4 % av fallen, med en årlig förekomst på runt 700 fall per år i Sverige. Ovarialcancer drabbar oftast äldre kvinnor, medianåldern är 63 år och cirka 80% av patienterna är 50 år eller äldre. Omkring 90–95 % av alla nya fall är sporadiska, dvs slumpmässigt förekommande, medan resterande andel har genetiska orsaker och samband.

Ca 30 % av de nydiagnostiserade ovarialcancerfallen tillhör stadium I-II. Dessa patienter har relativt goda överlevnadsutsikter. Majoriteten anses vara botad med enbart kirurgi. På grund av diffusa symptom vid sjukdomens början diagnostiseras merparten av ovarialcancerfallen med redan utbredd tumörväxt i buk och bäcken, samt ofta förekomst av ascites, vätskeansamling i bukhålan. Omkring 70% av all nydiagnostiserad epitelial (ytliga celler) ovarialcancer i Sverige hör till stadium III-IV. Standardbehandling för dessa avancerade ovarialcancerfall i stadium III-IV, efter primär kirurgi, är kemoterapi, dvs cellgifter. Den totala femårsöverlevnaden ligger strax under 50%. Det innebär att nära 400 kvinnor årligen dör i sjukdomen.