Senaste nytt


2019-05-09

En nationell och internationell marknadsundersökning är presenterad

Marknadsanalys nr 1 är presenterad och följs nu upp av en mer omfattande nationell och internationell undersökning som planeras vara  sammanställd i slutet av juni

2018-11-08

Styrelsen förstärks med ytterligare medicinsk kompetens.

Vi välkomnar doc. Nils Crona från Sahlgrenska Universitetssjukhus.

2018-11-08

Serietester av 2 instrument kommer att påbörjas vecka 45 - 46.

2019-03-01

Företaget förstärks med VD

Styrelsen välkomnar Annika Ericson, MSc, MBA, som VD. Annika har en lång och bred erfarenhet från arbete med onkologi inom de stora läkemedelsföretagen. 

2018-12-01

Klinisk studie publicerad

"New Construction of an Electronic Nose Detects Volatile Organic Compounds" är nu publicerad av Horvath et al, J Cancer Sci Ther 2018.

Resultaten är unika med en uppnådd sensitivitet och specificitet av 92 respektive 93%