VOC Diagnostics | Om oss


Kontakta oss

Kontakta oss gärna om du har några frågor eller om du vill ha mer information.
VOC Diagnostics AB

VOC Diagnostics AB grundades 2017-07-27 av György Horvath, pensionerad professor från Göteborgs Universitet och professor i Gynekologisk Onkologi samt i Gynekologi & Obstetrik. Professor Horvath  är även majoritetsägare med 80 % av aktierna i företaget. I december 2017 investerade GU Ventures AB i VOC Diagnostics och äger idag 11 % av aktierna, liksom att även  exempelvis SU Holding och andra aktörer under senaste halvåret visat intresse och också nu är delägare i företaget.

VOC Diagnostics AB´s innovation är en vidareutveckling av tidigare forskning som påvisat att patienter med vissa sjukdomar avger organiska ämnen, så kallade “Volatile Organic Compounds (VOCs)”, som kan detekteras genom lukt. Denna innovation står nu inför sitt genombrott för påvisande av ovarialcancer. Det är György Horvath som har utvecklat ett patenterat instrument med en analysmetod som visar på en prestanda som ingen annan tillgänglig metod uppnår; 92% sensitivitet och 93% specificitet. Sensitiviteten är så hög att produkten, utöver att användas för regelbunden diagnostik i vården, med stor sannolikhet är hälsoekonomiskt lämplig för screening av en population för att upptäcka cancer i ett tidigt stadium. Genom att vidareutveckla metoden finns det god sannolikhet att den skall kunna använda även för tidig diagnos och screening av andra cancerformer, exempelvis bröst-, lung- och prostatacancer.