Patent


Kontakta oss

Laboratorieinstrumentet är patenterat i Sverige, godkändes 2017 och  blev offentligt 2018. PCT godkändes och blev offentligt 2018. Patenten ägs av VOC Diagnostics AB.

VOC Diagnostics kommer att lämna in en europeisk patentansökan senast december 2018.