Prestanda


Kontakta oss

VOC Diagnostics innovation är en vidareutveckling av tidigare forskning som påvisat att cancertumörer avger organiska ämnen, så kallade “Volatile Organic Compounds (VOCs)”, som kan detekteras genom lukt. Resultatet av denna forskning är ett laboratorieinstrument som är patenterat och kan användas för tidig diagnostik av ovarialcancer. VOC Diagnostics har utvecklat metoden baserat på ca 1 000 blodprover som visar på prestanda som ingen annan tillgänglig metod uppnår:

92% sensitivitet och 93% specificitet

Sensitiviteten är så hög att det är hälsoekonomiskt lämpligt för screening av en population för att upptäcka cancer i ett tidigt stadium, utöver att användas för regelbunden diagnostik i vården.

Genom att vidareutveckla metoden finns det god sannolikhet att kunna använda den även för tidig diagnos och screening av andra cancerformer, exempelvis bröst-, lung- och prostatacancer. Dessa framtida möjligheter är baserade på ett antal vetenskapliga publikationer som visar att flera av de organiska ämnen som förekommer i ovarialcancer även förekommer hos patienter med de ovan nämnda diagnoserna.