VOC Diagnostics | Produkt

Laboratorieinstrumentet är snabbt, enkelt och säkert


Kontakta oss

För mer information om produkten, kontakta oss.
utrustning för blodprovsanalys

Produkten består av en medicinteknisk utrustning där ett blodprov matas in för analys. Resultatet av analysen visas på en ansluten PC där förekomsten av cancer, genom ett ja/nej svar, anges. Efter analysen matas provet ut och instrumentet är klart för nästa analys. Hela proceduren tar ca 10 minuter.

Instrumentet detekterar äggstockscancer från endast 0,8 – 1,0ml blodplasma. Inmatningsstaven är en förbrukningsvara.

Laboratorieinstrumentet är byggt för att vara enkelt att använda och allt är automatiserat, förutom själva in- och utmatningen av provet.

Instrumentet är idag i en 0-serie och är klassat som medicinteknisk produkt för in vitro diagnostik. Instrumentet ska CE-märkas innan det får användas i kliniskt bruk.