Vår vision


Kontakta oss

Företagets vision är att globalt minska dödligheten, öka livskvaliteten och minska vårdkostnader för patienter genom att möjliggöra ett paradigmskifte i tidig diagnostik av ovarialcancer. Detta är möjligt genom en:

oöverträffad prestanda avseende sensitivitet och specificitet.

VOC planerar att introducera den nya diagnostikmetoden kommersiellt först då det finns etablerade kontakter på - och god kunskap om marknaden.
En affärsplan är under utarbetande med ett av målen att definiera affärsmodellen för VOC Diagnostics på såväl den svenska, som på den globala marknaden.