CANCERDIAGNOSTIK GENOM REVOLUTIONERANDE METOD

Vår VOC teknologi betyder i sin enkelhet att det med stor säkerhet går att ”lukta” sig till cancer i ett blodprov.

Vi utvecklar nu vår första indikation, äggstockscancer.

Senaste nytt

Vi har tagit in 4,8 miljoner kronor för vidareutveckling av vårt instrument

Våra närmaste planer

En objektiv, klinisk s.k. genomförbarhetsstudie pågår just nu och förväntas vara klar till hösten 2020

Om oss

VOC Diagnostics AB grundades sommaren 2017 med mål att arbeta med en ny diagnostisk metod för ovarialcancer, baserad på bolagets patenterade laboratorieinstrument.

Produkt

Instrumentet/Metoden är världsunik, för närvarande enda i världen

Forskning

Produkten är ett resultat efter mångårigt forskningsarbete.