Vår styrelse

Styrelsen har tre ordinarie ledamöter:


György Horvath, ordförande

György Horvath, innovatör, pensionerad professor från Göteborgs Universitet. Specialist i Gynekologisk Onkologi samt i Gynekologi & Obstetrik. Han har drivit både klinisk och experimentell forskning, huvudsakligen inom gynekologisk cancer och i synnerhet inom ovarialcancer området. Han har författat eller varit medförfattare till drygt 100 vetenskapliga publikationer. Under sina drygt 30 år var han handledare för 6 doktorander som alla avlagt doktorsexamen inom område gynekologisk cancer.


Jan Pilebjer, ledamot

Jan Pilebjer, Affärsutvecklare /Business Intelligence Officer, GU-Ventures, Göteborg, är i grunden civilekonom. Han har arbetat i stora världsomspännande bolag samt startat och drivit mindre entreprenörsföretag inom såväl diagnostik- som läkemedelsområdena. Bland hans internationella och industriella erfarenheter kan nämnas företag som Baxter Healthcare Inc., Nycomed AS, KabiVitrum AB, Medirox AB, Biopool AB och Upjohn AB och där han haft sin bas i länder som Schweiz, USA och Danmark.


Magnus Hök, ledamot

Magnus Hök, Entreprenör som startat, drivit och internationaliserat bolag med medicintekniska produkter för hälso- och sjukvårdssektorn. Har ingått i företagsledningen hos privata vårdgivare med ansvar för driften av diagnosavdelningar. Arbetar som startegiskt och operativt stöd till start-ups inom MedTech/E-health/Healthcare. Har en Master of Science från KTH/Technische Universität Darmstadt och MBA från Henley Business School.


Nils Crona, ledamot

Nils Crona, läkare, docent i Obstetrik och Gynekologi, subspecialiserad inom gynekologisk tumörkirurgi. Mångårig chefs- och ledarskapserfarenhet inom sjukvården, från verksamhetschef till sjukhuschef, inom universitetssjukvård, länssjukvård och primärvård. F.n. verksamhetschef Obstetrik vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Pågående styrelseuppdrag inom Helsa AB, CollaboDoc AB (ordf), m fl. Ordförande i NHS, Nätverket för Hälso- och sjukvård. Ordförande EpiLife – Centrum för epidemiologisk forskning vid Göteborgs Universitet.