Team


VD nu rekryterad f.o.m första mars.  Annika Ericson, MSc, MBA, har en lång och bred erfarenhet från läkemedelsindustrin där hon varit aktiv i olika positioner framför allt inom onkologi. 

A

A

Annika Ericson, VD för VOC Diagnostics AB