CANCERDIAGNOSTIK GENOM REVOLUTIONERANDE METOD

Vår VOC teknologi betyder i sin enkelhet att det med stor säkerhet går att ”lukta” sig till cancer i ett blodprov.

Vi utvecklar nu vår första indikation, äggstockscancer.

Senaste nytt

Vi arbetar intensivt med uppstart av planerad klinisk studie

Våra närmaste planer

En objektiv, klinisk s.k. genomförbarhetsstudie kommer att starta inom kort.

Om oss

VOC Diagnostics AB grundades sommaren 2017 med mål att arbeta med en ny diagnostisk metod för ovarialcancer, baserad på bolagets patenterade laboratorieinstrument.

Produkt

Instrumentet/Metoden är världsunik, för närvarande enda i världen

Forskning

Produkten är ett resultat efter mångårigt forskningsarbete.